menu

Formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail przesłane zostaną login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do systemu. Zalogowanie się do systemu umożliwia wgląd i poprawienie danych teleadresowych.

* Pola wymagane
Dane uczestnika:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr Pan/Pani
pracownik Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
Typ uczestnictwa:
Dane kontaktowe:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane płatnika do faktury za uczestnictwo w Konferencji
jak powyższe dane uczestnika

Dokonując rejestracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833 przez Organizatorów Konferencji oraz Biuro DIVISIA.

aktualizacja: 2017-09-16